-
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze site (www.artisjok-kunst.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij “Marja Dijkers, l’ART-I-CHAUT, France”.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook         en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door “Marja Dijkers, l’ART-I-CHAUT, France”.